na terenie nieruchomości o nr ewid. 80, obręb ewid. Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5920/196, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną