w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych  stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia procedury zarządzania projektem pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Nr 201/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

Treść zarządzenia

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Staszów w 2018 roku

Treść zarządzenia