na terenie nieruchomości o nr ewid. 99, obręb ewid. Poddębowiec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 1260/1, obręb ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 80, obręb ewid. Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/191, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5788/2, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną