na terenie nieruchomości o nr ewid. 5675, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 93, obręb ewid. Czernica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 163/3, obręb ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na tere nie nieruchomości o nr ewid. 395/1, obrębewid. Sielec oraz na terenie nieruchomości o nr ewid. 5893/3, obręb ewid.Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną