na działce oznaczonej nr ewidencyjny 429/1 położonych w obrębie ewid. Wiązownica Kolonia

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną