na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 482/3 położonej w obrębie ewid. Dobra

Treść ogłoszenia wniosku wraz z karta informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną