na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 647 położonej w obrębie ewiden. Wiśniowa

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną