na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2.100/1 położonej w obrębie ewiden. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną