na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1136/4 położonej w obrębie ewiden. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną