na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2954/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną