na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 20 położonej w obrębie ewiden. Wiśniowa Poduchowna.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z karta informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną