na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 571/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Podmaleniec.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną