na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 325/1 położonej w obrębie ewid. Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną