na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 146/2 położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.