na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 642 położonej w miejscowości Czajków Północny.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną