na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 709/7 położonej w miejscowości Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną