na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 865 położonej w miejscowości Grzybów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną