na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 114 położonym w miejscowości Wiśniowa

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.