na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 138/3 położonej w miejscowości Wiśniowa

Treść ogłoszenia decyzji wraz z formularzem informacyjnym