na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 615 położonej w miejscowości Wiśniowa

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.