na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 261 położonej w miejscowości Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.