na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 382 położonej w miejscowości Ziemblice.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.