na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 396 położonej w miejscowości Jasień.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.