na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1026 położonej w miejscowości Smerdyna.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną