dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną biomasy (paletu brykietowego)".

Treść ogłoszenia