na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 396/2 położonej w miejscowości Wola Osowa.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.