na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 176/3 położonej w miejscowości Zagrody.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.