na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 373 położonej w miejscowości Czajków Północny.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.