na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 103 położonej w miejscowości Niemścice.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.