p.n. "Uruchomienie punktu do składowania i magazynowania materiału opałowego oraz materiałów budowlanych w Staszowie"

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną