na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 87 położonej w miejscowości Wola Wiśniowska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.