na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 628/3 położonej w miejscowości Podmaleniec.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną