na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 281/6 iraz 66/1 położonych w miejscowości Koniemłoty.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną