na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 285/3 położonej w miejscowości Ziemblice.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartę informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną