na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 356 położonej w miejscowości Sielec.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną