na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 45 oraz 103 położonych w miejscowości Sztombergi.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.