na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 206 położonej w miejscowości Krzczonowice.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.