na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 113 położonej w miejscowości Wólka Żabna.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną