na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 387 położonej w miejscowości Łaziska.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną