Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną