na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 165 położonej w miejscowości Wiśniowa.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z karta informacyjną