na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 711 położonej w miejscowości Jasień

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną