na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 337 położonej w miejscowości Wólka Żabna.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.