na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 4505, obręb ewidencyjnym Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną