w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną.