na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 5808/8 położonej w obrębie Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną