na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 67 położonej w obrębie Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną