Pismo znak: DKC-071-9/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach

Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego