1. Wojciech Charyga - przewodniczący

2. Zbigniew Wojciechowski - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Tomasz Otrębski - członek

4. Piotr Kasperkiewicz - członek