1. Mariusz Łazarz - przewodniczący

2. Kryspin Bednarczyk - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Anna Majczak - członek

4. Mirosław Bernyś - członek