1. Ewa Marek - przewodnicząca

2. Dominik Rożek - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Bonifacy Wojciechowski - członek

4. Ireneusz Kwiecjasz - członek

5. Zdzisław Brzyszcz - członek

6. Beata Gajek - Dyl - członek

7. Mariusz Łazarz - członek

8. Rafał Grabka - członek